top of page

Mimořádně přesný neovlivnitelný bytový vodoměr

neovlivnitelny

Nový bytový vodoměr s možností dálkového odečtu a nadstandardní přesností​

Vodoměr slouží k měření průtoku a spotřeby studené vody do 30°C nebo teplé vody do 90°C v uzavřeném potrubí s plným průtokem, při maximálním pracovním tlaku 16 bar (PN16). Montáž na potrubí v poloze stanovené teplotním rozsahem (H/V) v budovách s více byty, v rodinných domech. Dokonale se osvědčuje v systémech zúčtování (možnost montáže rádiového modulu).

Vlastnosti a výhody

 • Odolnost proti silnému vnějšímu magnetickému poli

 • Spolehlivost měření - splňuje poslední metrologické požadavky MID

 • Snadný odečet naměřených hodnot počitadla

 • Hermeticky uzavřené počitadlo odolné proti zamlžení

 • Blokace otáčení počítacího mechanismu při otočení o úhel větší než 360°

 • Ochrana proti mechanickému zásahu zvenčí

 • Ochrana omezující důsledky zamrznutí vody

 • Dálkový odečet - možnost použití rádiového modulu E-RM 30

 • Rozeznání neautorizované manipulace - možnost použití rádiového modulu E-RM 30

Třída přesnosti v horizontální poloze

 • Studená voda JS02 - R160

 • Teplá voda JS02 - R160

 • Minimální průtok Q1 - 10 dm3/h

 

presny neovlivnitelny vodomer C+.png

Elektronický indikátor topných nákladů s integrovaným rádiovým vysílačem

Kotva ITN detail

Elektronický indikátor topných nákladů s integrovaným rádiovým vysílačem

E-ITN 30 je moderní elektronický přístroj určený k poměrovému rozdělování nákladů na teplo u domů s centrálním vytápěním.

Indikátor topných nákladů E-ITN 30 je plně dvoučidlový - měřením teploty otopného tělesa i teploty místnosti zajišťuje přesné měření spotřební hodnoty otopného tělesa a zabraňuje měření v letním období, tzv. "letním odečtům".

Přístroj je vyvíjen a vyráběn v České republice.

Spravedlivé měření

Výhodou metody měření tepla na otopném tělese - na rozdíl od systémů měřících teplotu v pokoji - je, že registruje i odebrané teplo unikající z místnosti pootevřeným oknem. Indikátory na topeních také nereagují na jiné zdroje tepla, než jsou radiátory. Instalují se tedy i v kuchyních.

Ochrana proti ovlivnění

Indikátor topných nákladů je vybaven elektronickou plombou, která umožňuje rozeznat neautorizovanou manipulaci a zaznamená její přesné datum. Údaj o manipulaci je vysílán v rádiovém signálu. Při pokusu o tepelné ovlivnění se indikátor přepne do jednosnímačového režimu. Po ukončení ovlivňování indikátor začne měřit opět ve standardním režimu. 

 

indikátor_tepla_katalogový_list.png

Měření vody s minimální odchylkou proti patnímu vodoměru

vodomer standard

Nový bytový vodoměr s možností dálkového odečtu a nadstandardní antimagnetickou ochranou

Bytový vodoměr Apator doplněný o rádiový modul Metry Šumperk kombinuje přesné měření spotřeby vody se spolehlivým způsobem dálkových odečtů. Rádiové vodoměry ideálně doplňují systém rádiových indikátorů topných nákladů. Měření spotřeby tepla a vody tak může probíhat zcela bez nutnosti vstupu do jednotlivých bytů. Bytový vodoměr dodáváme i samostatně bez rádiového modulu. Vodoměr lze kdykoliv v budoucnu jednoduše osadit rádiovým modulem. Po uplynutí lhůty pro ověření měřiče se mění již jen vodoměr (rádiový modul zůstává).

Charakteristika vodoměru​

 • Vysoká kvalita provedení a přesnost měření,

 • Evropský certifikát a ověření (MID)

 • Připravený pro montáž rádiového modulu

 • Nadstandardní antimagnetická ochrana

 • Odolný číselník s blokací proti nekonečnému otáčení

 • Přesná, magneticky stíněná spojka

 • Montážní otvor 110 mm

Charakteristika rádiového modulu​

 • Mechanická i elektronická plomba

 • Detekce a nahlášení zpětného toku

 • Detekce a nahlášení magnetického pole

 • Detekce a nahlášení porušení elektronické plomby

 • Rádiové a infračervené rozhraní

 • Životnost baterie 10 let

 

vodoměr s rádiovým modulem katalogový li
Kalorimetry

Kompaktní měřič tepla s rotorovým převodníkem průtoku ELF

Neovlivnitelný měřič tepla s vysokou přesností měření​

Přesný a spolehlivý měřič tepla, vybavený prvotřídním počitadlem s převodníkem průtoku třídy 2 s elektronickým odečtem otáček rotoru a také s archivací mnoha naměřených údajů. Vyznačuje se moderním designem, měří spotřebu vody o teplotě do 90 °C při maximálním pracovním tlaku 16 bar (PN 16).

Vlastnosti a výhody

 • Moderní víceúčelový mikroprocesorový měřič tepla

 • Ovládání jedním tlačítkem

 • Nezávislý na síťovém napájení – napájení z baterií až 5 let (na přání i varianta až 10let)

 • Naprostá odolnost vůči vnějším magnetickým polím

 • Plochá křivka chyb převodníku průtoku

 • Vysoká přesnost měření (třída 2)

 • Výměnné komunikační moduly

Odečet údajů

Při odečtech naměřených hodnot není vyžadována přítomnost uživatele bytu a zároveň nedochází ke vstupu cizích osob do bytu. Data z měřičů tepla jsou přenášena kódovaným signálem. Tím je zabezpečeno automatizované a bezchybné zpracování údajů.

Elf katalog kalorimetr.png
online odečet crs detail

On-line informace o spotřebě vody a tepla

Systém centrálních odečtů ​

Rádiové indikátory a vodoměry s dálkovým odečtem lze doplnit o systém centrálních odečtů. Informace o aktuální spotřebě tepla a vody tak jsou k dispozici kdykoliv během roku. Systém centrálních odečtů slouží k odečtu dat vysílaných indikátory topných nákladů a vodoměry. Systém je bezdrátový a s výjimkou napájení z elektrické sítě 230 V (a případného připojení k Internetu) nevyžaduje instalaci kabelů.

Systém je kompletně vyvíjen a vyráběn v České republice.

Výhody systému on-line odečtů

​Pokud nastane problém (porušená elektronická plomba, zpětný tok u vodoměru, apod.) systém zašle e-mail  a můžeme vzniklou situaci bezodkladně řešit.

Prostřednictvím webové aplikace lze zajistit automatické rozesílání informačních emailů jednotlivým uživatelům. Touto formou tak je možné splnit povinnosti plynoucí z novely Směrnici o energetické účinnosti.

Strukturovaný přístup uživatelů​

Zástupcům domu je k dispozici kompletní informace o spotřebách všech měřičů v daném objektu. Vlastníci bytů pak "vidí" pouze své měřiče.

Přístup do aplikace je chráněn uživatelským jménem a heslem. Uživatelé mají možnost přihlašovat se do aplikace také pomocí svého Google účtu.

online_odečty_crs_v40_katalogový_list.
bottom of page