top of page

Produkty a služby

Bytové měřidla s dálkovým odečtem, zpracování dat a související služby.​

Správně fungující bytové měřiče tepla a vody jsou jedním z předpokladů vedoucím ke snížení nákladů na energie. ProDomy.cz nabízí majitelům domů a jejich správcům komplexní služby v oblasti instalace, měření a rozúčtování spotřeby tepelné energie a vody. K tomuto účelu využíváme moderní produkty s rádiovým přenosem dat domácího výrobce, firmy Metra Šumperk - Apator. Dokladem špičkové kvality poměrových měřičů tepla je 10-ti letá záruční doba.

Měření spotřeby vody

Vodoměry s dálkovým odečtem

bytové vodoměry s dálkovým odečtem bez vstupu do bytů, rádiový modul, neovlivnitelný měřič

Bytový vodoměr Apator doplněný o rádiový modul Metry Šumperk kombinuje přesné měření spotřeby vody se spolehlivým způsobem dálkových odečtů. Rádiové vodoměry ideálně doplňují poměrové měřiče tepla s dálkovým odečtem. Měření spotřeby tepla a vody tak probíhá bez nutnosti vstupu do jednotlivých bytů. Měřiče na topeních a vodoměry lze doplnit o chodbový systém centrálních odečtů (CRS). V takovém případě jsou údaje o spotřebě tepla a vody přístupné on-line přes webové rozhraní.

Systém centrálních odečtů

CRS - údaje o spotřebě on-line

měřič tepla itn, měřák na topení, spotřeba tepla a vody, vodoměr

Systém centrálních odečtů CRS 40 slouží k bezkontaktnímu odečtu dat vysílaných rádiovými indikátory topných nákladů  a rádiovými moduly pro vodoměry. Systém je bezdrátový a s výjimkou napájení z elektrické sítě 230 V (a případného připojení k Internetu) nevyžaduje při instalaci montáž žádných kabelů. Systém je kompletně vyvíjen a vyráběn v České republice.

V případě, že nastane problém (např. porušená elektronická plomba, zpětný tok, apod.) systém zašle e-mail – a vy můžeme vzniklou situaci bezodkladně řešit.

Odečty a rozúčtování

Přehledné vyúčtování nákladů

CRS - centrální odečtový systém bytových měřidel, on-line na dálku
CRS%20-%20centr%C3%A1ln%C3%AD%20ode%C4%8

Ať už využijete dálkové odečty pomocí mobilního odečtového zařízení, nebo systém centrálních odečtů CRS, vždy bude výsledkem spolehlivé zpracování naměřených hodnot. Tyto jsou pak vstupem pro roční vyúčtování nákladů na služby spojené s bydlením. Nabízíme jak samostatný výpočet nákladů na teplo pro vytápění, tak zpracování komplexního vyúčtování všech služeb, včetně měsíčních záloh. Výsledný dokument je jednoduchý a srozumitelný. Samozřejmostí je soulad s legislativou.

Měření spotřeby tepla

Indikátory topných nákladů

ITN, indikátor topných nákladů, rádiový odečet na dálku

Elektronický indikátor topných nákladů E-ITN 30 s integrovaným rádiovým vysílačem

E-ITN 30 je moderní elektronický přístroj určený k poměrovému rozdělování nákladů na teplo u domů s centrálním vytápěním.

Indikátor topných nákladů E-ITN 30 je plně dvoučidlový - měřením teploty otopného tělesa i teploty místnosti zajišťuje přesné měření spotřební hodnoty otopného tělesa a zabraňuje měření v letním období, tzv. "letním odečtům". Na snímku je E-ITN 40, nástupce E-ITN 30. Přístroj je vyvíjen a vyráběn v České republice.

Měřiče tepla a vodoměry v Ostrava Brno Olomouc Prostějov Přerov Blansko Adamov Boskovice

Měřiče tepla a vodoměry v Ostrava Brno Olomouc Prostějov Přerov Blansko Adamov Boskovice

Měření spotřeby tepla

Kalorimetry

Přesný a spolehlivý měřič tepla, vybavený prvotřídním počitadlem s převodníkem průtoku třídy 2, s elektronickým odečtem otáček rotoru a také s archivací mnoha naměřených údajů. Vyznačuje se moderním designem, měří spotřebu vody o teplotě do 90 °C, při maximálním pracovním tlaku 16 bar (PN 16). Měřič tepla lze odečítat dálkově, pomocí systému centrální odečtů. Přístroj je naprosto odolný vůči vnějšímu magnetickému poli. Je také nezávislý na síťovém napájení – napájen je z baterií s životností 5 let (na přání i varianta 10let).

Mimořádně přesný

Neovlivnitelný bytový vodoměr

Presny%20neovlivnitelny%20vodomer_edited

Vodoměr je odolný proti silnému magnetickému poli. Přítomnost magnetu navíc detekuje a nahlásí rádiový modul. Tento neovlivnitelný bytový měřič je nadstandardně přesný: třída přesnosti R160 v horizontální poloze, Q1=10 dm3/h.

Vodoměr má hermeticky uzavřené počítadlo odolné proti zamlžení, které je blokováno proti otočení o úhel větší než 360°. Měřič je také chráněn proti mechanickému zásahu a splňuje poslední metrologické požadavky MID. I přes výše uvedené si vodoměr uchovává příznivou cenu.

EED - jsme připraveni

Pomůžeme splnit povinnosti

EED evropská směrnice, nařízení, povinnost, pravidelné odečty

Jedinou rozumnou možností jak naplnit povinnosti uložené novelou Směrnice o energetické účinnosti 2018/2002/EU z 11. prosince 2018 (Energy Efficiency Directive – EED) je využití on-line měření a následných automatizovaných webových služeb. Ty zajistí automatické rozesílání informací registrovaným, koncovým uživatelům. Pravidelné informování tak nemusí být nutně spojeno s významným nárůstem nákladů na jeho zajištění. S námi můžete být připraveni na všechny budoucí povinnosti i Vy.

Webové stránky pro Váš dům

Nejen informace o měřidlech

BD, SVJ, bytové družstvo, společenství vlastníků, webové stránky, hlídání změn na katastru, zápiosy ze schůzí, nástěnka, revize termíny

Na webových stránkách jsou k dispozici on-line stavy všech bytových měřidel. Stránky však toho mohou umět mnohem více. Lze je využít také jako plnohodnotný prostor pro vaše bytové družstvo, či společenství vlastníků. Mezi základní funkce patří např.:

- hlídaní změn na katastru

- zveřejnění pozvánek a zápisů

- sledování termínů pro revize

- hlášení závad, atd.

Nemusíte tak mít informace ke svému BD, nebo SVJ na jednom webu a měřidla na jiném. Jedny stránky, jedno přihlašování.

bottom of page