top of page

 

Spolehlivé řešení

pro dálkové odečty

a online služby

spotřeba tepla měření porovnání
vodoměry a měřiče tepla dálkový odečet
indikátor topných nákladů, měřič tepla, měřák na topení, ITN

Indikátory topných nákladů

E-ITN 30 je elektronický přístroj určený k měření tepla, resp. poměrovému rozdělování nákladů. Indikátor topných nákladů E-ITN 30 je plně dvoučidlový.

neovlivnitelný bytový vodoměr, bytové vodoměry, dálkový odečet, metra šumperk, apator

Vodoměry 

Bytový vodoměr Apator doplněný o rádiový modul Metry Šumperk kombinuje přesné měření spotřeby vody se spolehlivým způsobem dálkových odečtů.

odečtová jednotka pro ITN indikátory a bytové odoměry dálkový odečet online

Odečty a rozúčtování

Srozumitelné rozúčtování ročních nákladů z naměřených hodnot. Statistiky a vývoj spotřeby. Rozesílání informací uživatelům, splnění povinností vyplývajících z EED.

1. On-line odečty měřidel

2. Rozesílání informací - EED

3. Roční vyúčtování nákladů

centrální odečet crs pro bytové měřiče
měření na dálku teplo sv tuv
teplo topení radiátory měření

Pomůžeme Vám najít správné řešení.

Systém centrálních odečtů CRS 40 slouží k bezkontaktnímu odečtu dat vysílaných rádiovými měřiči tepla, indikátory topných nákladů E ‑ITN 30 a rádiovými moduly pro vodoměry E­ RM 30. Díky němu, můžete mít informace o spotřebě tepla a vody každý den v roce. Jakoukoliv chybu nebo ovlivnění lze navíc velice rychle odhalit a sjednat rychlou a efektivní nápravu.

Z uložených dat dále můžeme poskytovat dodatečné statistiky a informace o vývoji spotřeby. Tak se dá mnoho problémů spojených např. s nadměrnou spotřebou některých obyvatel řešit již v průběhu zúčtovacího období.

Měření

měření vody a tepla

Dálkové odečty

dálkový odečet

Rozúčtování nákladů

vyúčtování záloh, rozúčtování nákladů

Váš partner pro spravedlivé rozúčtování nákladů.

Měření Výhodou metody měření tepla na otopném tělese (na rozdíl od systémů měřících teplotu v pokoji) je, že registruje i odebrané teplo unikající z místnosti pootevřeným oknem. Indikátory na topeních také nereagují na jiné zdroje tepla, než jsou radiátory. Mohou se tedy instalovat i v kuchyních. Naše důvěra v kvalitu nabízených měřidel se odráží v nadstandardních záručních dobách. Na přístroje nabízíme záruku po celou dobu životnosti, tj. až 10 let.

 

Dálkové odečty Díky integrovanému rádiovému vysílači není vyžadována při odečtech naměřených hodnot přítomnost uživatele bytu a zároveň nedochází ke vstupu cizích osob do bytu. Data z elektronických indikátorů topných nákladů i bytových vodoměrů jsou přenášena kódovaným signálem. Tím je zabezpečeno automatizované a bezchybné zpracování údajů. Aktuální stavy měřidel můžete mít on-line k dispozici na webových stránkách. 

Rozúčtování nákladů Přesně zpracované hodnoty z bytových měřidel jsou podmínkou pro spravedlivé rozúčtování nákladů mezi koncové uživatele. Můžeme zpracovat jak samostatné vyúčtování ročních nákladů na teplo, tak i komplexní vyúčtování všech služeb spojených s bydlením (např.: voda, výtah, úklid, apod.) a to včetně zahrnutí měsíčních záloh. Garantujeme nejen soulad se zákonnými předpisy, ale také jednoduchost a srozumitelnost výsledného dokumentu.

-

  • Jihomoravský kraj

-

  • Česko

-

  • Olomouc

-

  • Olomoucký kraj

-

  • Ostrava

-

  • Moravskoslezský kraj

Měřiče tepla Ostrava Brno Olomouc

bottom of page