Novinky
Reprezentační fotka Reprezentační fotka Reprezentační fotka Reprezentační fotka

Systém centrálních odečtů

Rádiové indikátory a vodoměry s dálkovým odečtem lze doplnit (i kdykoliv v budoucnu) o systém centrálních odečtů.

Systém centrálních odečtů CRS 40 slouží k bezkontaktnímu odečtu dat vysílaných rádiovými indikátory topných nákladů E-ITN 30 a rádiovými moduly pro vodoměry E-RM 30. Systém je bezdrátový a s výjimkou napájení z elektrické sítě nevyžaduje při instalaci montáž žádných kabelů. Díky instalaci systému centrálních odečtů můžete mít informace o spotřebě tepla a vody každý den v roce. V případě, když nastane problém (porušená elektronická plomba, nadměrnýzpětný tok u vodoměru nebo nemožnost odečtení indikátoru či rádiového modulu) o sobě dá vědět – pošle e-mail – a můžeme vzniklou situaci bezodkladně řešit. Díky tomu dojde i ke snížení množství ovlivnění – obyvatelé rychle zjistí, že jejich neoprávněné zásahy jsou rychlezjištěny a nepřináší jim žádný užitek, pouze nutnost uhradit náklady na uvedení poškozených indikátorů a vodoměrů do bezvadného stavu.

Zpět do archívu