Novinky
Reprezentační fotka Reprezentační fotka Reprezentační fotka Reprezentační fotka

Lhůty pro výměnu vodoměrů

Od 1.1.2012 se sjednocuje doba platnosti ověření bytových vodoměrů na studenou a teplou vodu na 5 let (dosud platily termíny ověření 4 roky pro vodoměry na teplou vodu a 6 let pro vodoměry na studenou vodu).

Vyhláška 285/2011 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, ve znění pozdějších předpisů.

2. V příloze v položce 1.3.9 se doplňuje písmeno e), které zní:
"e) vodoměry na studenou a teplou vodu, používané pouze k rozúčtování nákladů konečným spotřebitelům 5 roků".

Zpět do archívu