Novinky
Reprezentační fotka Reprezentační fotka Reprezentační fotka Reprezentační fotka

Indikátory topných nákladů s dálkovým odečtem

Správně fungující bytové měřiče tepla a vody jsou jedním z předpokladů vedoucím ke snížení nákladů na energie. ProDomy.cz nabízí majitelům domů a jejich správcům komplexní služby v oblasti instalace, měření a rozúčtování spotřeby tepelné energie a vody. K tomuto účelu využíváme moderní produkty s rádiovým přenosem dat domácího výrobce, firmy Metra Šumperk - Apator. Dokladem špičkové kvality poměrových měřičů tepla je 10-ti letá záruční doba.

Díky dálkovým odečtům již není nutné procházet všechny místnosti v bytech. Údaje o spotřebě z elektronických indikátorů topných nákladů a bytových vodoměrů jsou přenášena k odečítacímu zařízení kódovaným signálem. Tím je zabezpečeno automatizované a bezchybné zpracování údajů.

Prodomy.cz je přímým obchodním partnerem firmy Metra Šumperk. Zajišťujeme komplexní servis všech typů poměrových měřidel spotřeby tepla a vody této značky. Elektronické indikátory tepla lze kdykoliv v budoucnu doplnit o přesné a spolehlivé bytové vodoměry s rádiovým modulem. V případě instalace systému centrálních odečtů (CRS) jsou aktuální údaje o spotřebě tepla a vody ze všech bytů on-line přístupné přes webové rozhraní. Webové stránky zobrazující aktuální spotřebu tepla a vody jsou chráněny heslem. Mohou tak být přístupné pouze určitém okruhu osob z domu.

Produktové listy ke stažení